Kontakt

Sekretariat:

Przygotowanie produkcji:

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA
Łukasz Czajka

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA
Adam Samocik

a.samocik@pbudownictwo.pl

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA
Aleksander Awier

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
Marlena Kamińska

REFERENT DS. UMÓW/KONTRAKTÓW
Sylwia Czarnomys

Nadzór budowlany:

KIEROWNIK BUDOWY
Adam Kirejczyk

KIEROWNIK BUDOWY
Marek Ostaszewicz

INŻYNIER BUDOWY
Grzegorz Materski

INŻYNIER BUDOWY
Łukasz Stepaniuk

l.stepaniuk@pbudownictwo.pl

INŻYNIER BUDOWY
Michał Sekściński