O Nas

POŻARSKI BUDOWNICTWO jest firmą budowlaną powstałą w 2014 roku w wyniku wieloletniego doświadczenia właściciela Mirosława Pożarskiego. Dysponujemy liczną wysoko wykwalifikowaną kadrą kierowniczą z uprawnieniami do prowadzenia robót bez ograniczeń w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych, budowy dróg i mostów oraz do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi producentami materiałów i wyrobów budowlanych, legitymujących się certyfikatami i aprobatami technicznymi na swoje wyroby.

Stawiamy na nowe technologie i wysoką jakość usług. W chwili obecnej zatrudniamy blisko 50 doświadczonych pracowników, podzielonych na samodzielne w pełni usprzętowione mobilne brygady.

Naszym priorytetem jest terminowe wykonywanie

zadań inwestycyjnych z jednoczesnym zapewnieniem

wysokiej jakości realizowanych przedsięwzięć.

Zarząd

Mirosław Pożarski – Dyrektor Generalny

Bogdan Mocarski – Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju

Kadra kierownicza:

Adam Kirejczyk – kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Marel Ostaszewicz – kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Grzegorz Materski – inżynier budowy

Paweł Gąsowski – inżynier budowy

Przygotowanie produkcji:

Łukasz Czajka 

Tomasz Rogalski

Sylwia Czarnomys 

Marlena Kamińska

Sekretariat:

Ewa Bagińska

Ewelina Koziatek

Ponadto dysponujemy stałą grupą wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników budowlanych liczącą blisko 70 osób.