Rozbudowa i przebudowa budynku Młynarzówki na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie

Rozbudowa i przebudowa budynku Młynarzówki na Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie

Realizujemy modernizację budynku Młynarzówki i rozbudowę o budynek Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. 
Zakres inwestycji obejmuję:
– roboty rozbiórkowe;
– adaptację budynku Młynarzówki;
– budowę Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego;
– wykonanie zasilania obiektu z wspomaganiem panelami fotowoltanicznymi o mocy 28 kW;
– instalacje c.o. i c.t  zasilana z pomp ciepła o mocy 90 kW;
– plac parkingowy;
– wykonanie placu zabaw edukacyjnych z wiatami, ławkami;